Orthomoleculaire therapie

Geen enkele ziekte, die door een dieet kan worden genezen,
dient met andere middelen te worden behandeld.
(Maimonides, 1135-1204)

Wat is orthomoleculaire therapie?
Het woord orthomoleculair betekent ‘de juiste of goede moleculen’. Het gaat in de orthomoleculaire therapie dus om de allerkleinste deeltjes van ons lichaam: de cellen en wat zich in en om de lichaamscellen afspeelt. In de orthomoleculaire therapie wordt gekeken of de lichaamscellen over de juiste voedingsstoffen beschikken en of deze in voldoende mate aanwezig zijn. De therapeut geeft voedingsadviezen en adviseert in sommige gevallen om specifieke voedingssupplementen te gaan gebruiken.
De cellen in ons lichaam verrichten uiteenlopende taken: er zijn groepen cellen die samen organen vormen als lever-, darm en longcellen; er zijn hersen- en zenuwcellen, cellen die zich bezig houden met de afweer of de aanmaak van hormonen, spiercellen, huidcellen en ga zo maar door. Om hun specifieke taak optimaal te kunnen uitvoeren, hebben cellen stoffen nodig als vitaminen, mineralen, spoorelementen, aminozuren, vetten en koolhydraten. Een tekort aan een of meerdere van deze stoffen kan de gezondheid in gevaar brengen. Door de juiste voeding, eventueel aangevuld met het gericht toedienen (suppleren) van voedingsstoffen, kan het lichaam zichzelf weer herstellen.

Hoe ontstaan voedingstekorten?
Helaas is het tegenwoordig bijna onmogelijk om via de voeding alle nodige voedingsstoffen binnen te krijgen. Ook al eet men nog zo verantwoord, dan nog kunnen ongemerkt tekorten aan essentiële voedingsstoffen ontstaan. Hoe kan dat?
• De hoeveelheid voedingsstoffen in groente, fruit en andere landbouwproducten neemt de laatste tientallen jaren schrikbarend af. Dit komt onder andere door uitputting van de grond en eenzijdige bemesting. Sommige landbouwgebieden zijn bovendien van nature arm aan bepaalde voedingsstoffen. De Nederlandse bodem is b.v. arm aan het mineraal selenium.
• Door vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel, kunstvoedingproducten, straling, uitlaatgassen, enz. Om de negatieve effecten te neutraliseren, heeft het lichaam meer vitamine, mineralen en spoorelementen nodig. Hoe groter de vervuiling, hoe groter de kans dat er ernstige tekorten ontstaan van essentiële voedingsstoffen.
• Niet iedereen heeft of neemt de tijd om steeds weer een verantwoord dagmenu te bereiden. Anderen weten niet hoe ze zo’n menu moeten samenstellen. En dan zijn er nog mensen die een streng dieet volgen waarin niet alle voedingsstoffen in voldoende mate voorkomen. Tot slot kunnen bepaalde voedingsstoffen door de wijze van bereiden (koken, bakken, frituren) verloren gaan.
• Steeds als het lichaam een extra inspanning moet leveren, heeft het extra voedingsstoffen nodig. Zware lichamelijke arbeid, intensief sporten, de poging van het lichaam om te herstellen van een ziekte, hevig (menstrueel) bloedverlies, zwangerschap, stress en het gebruik van medicijnen kan leiden tot een ernstig tekort aan voedingsstoffen.
• Ziekten, aandoeningen en medicijngebruik zijn vaak de oorzaak van ernstige voedingstekorten.

Complementair
Orthomoleculaire therapie is een veilige therapie en werkt complementair. Dat betekent dat het een aanvulling en ondersteuning is op de behandeling die door de huisarts of specialist wordt gegeven. Als de huisarts of specialist een klacht niet behandelt, kan men door de therapeut het advies krijgen (opnieuw) een afspraak te maken met de huisarts om bepaalde ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Leave a Reply