Overgewicht

Ruim 50 procent van de Nederlanders heeft een overgewicht en daarvan is ruim 10 procent obees tot ernstig obees. Mensen met een verstandelijke beperking lopen meer risico een overgewicht of ondergewicht te ontwikkelen. In 2007 publiceerde de Erasmus-universiteit een onderzoek waaraan 102 mensen met een licht tot matig verstandelijke handicap deelnamen en woonachtig zijn in diverse zorginstellingen. Van hen had 66,5 procent een overgewicht en daarvan was 24,5 procent obees (ernstig en morbide). Ook de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten heeft hierover gepubliceerd.

http://www.nvavg.nl/upload/diverse-publicaties/zorgaanbod-van-de-avg—digitale-versie-website.pdf

Waardoor lopen mensen met een verstandelijke beperking nu eerder het risico een (ernstig) overgewicht te ontwikkelen? Diverse factoren spelen een rol:

  • genetische factor: syndromen als Down en Prader Willi  geven aanleg tot overgewicht, terwijl Pierre Robin- sequentie bijvoorbeeld juist aanleg geeft tot ondergewicht
  • medicijngebruik
  • motorische problemen
  • neurologische problemen
  • gedragsproblemen
  • een zittend bestaan.

Echter,  of de aangeboren of verworven aanleg tot uiting komt, is afhankelijk van de manier waarop voeding en beweging wordt aangepast aan de individuele omstandigheden. Met andere woorden: iemand met een aanleg tot overgewicht hoeft geen overgewicht te ontwikkelen als zijn voedings- en bewegingspatroon hieraan wordt aangepast. Het is de individuele aanleg en de persoonlijke omstandigheden die centraal moeten staan in de vraag: wat is een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking?