Voetreflexzonetherapie

Wat is voetreflexzonetherapie?
De voeten weerspiegelen het hele lichaam. Elk orgaan, de botten van het skelet, spieren, zenuwen, bloedsomloop en hormoonstelsel, alles is terug te vinden in bepaalde delen van de voeten. Deze worden reflexzones genoemd: het deel van de voet dat een orgaan of hormoonklier elders in het lichaam weerspiegelt. Door de reflexzones te behandelen met een (drukpunt)massage, wordt het corresponderende orgaan beïnvloed.

Holistisch
Voetreflexzonetherapie is een holistische therapie. Dat wil zeggen dat lichaam en geest worden gezien als een geheel van samenwerkende delen die niet los van elkaar kunnen bestaan en functioneren. Lichaam en geest bestaan uit verschillende systemen die met elkaar samenwerken en elkaar in evenwicht houden. Dit evenwicht kan op alle mogelijke manieren worden verstoord: door stress, een ongeluk, ziekte, verkeerde voeding of een operatie. Lichaam en geest kunnen dan hulp gebruiken om het evenwicht te herstellen. Voetreflexzonetherapie kan daarbij behulpzaam zijn. De therapie is erop gericht de samenwerkende functies weer in balans te brengen en de natuurlijke processen in het lichaam te bevorderen.

Effecten
Een voetreflexzonebehandeling beïnvloedt het lichaam op verschillende manieren:
– Een betere doorbloeding van het weefsel waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar komen.
– Het lymfesysteem wordt gestimuleerd waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd.
– Een goede doorstroming van energie.
– Ontspanning van lichaam en geest.
– Pijn vermindert of verdwijnt zelfs helemaal.
– Een fit en gezond gevoel.
– De slaap wordt rustiger.
– Het evenwicht in het lichaam wordt hersteld.

Preventief
Met voetreflexzonetherapie kunnen klachten worden voorkomen. De behandeling ondersteunt lichaam en geest om het evenwicht te bewaren. Zo kan men voorkomen dat kleine onevenwichtigheden in de toekomst problemen gaan geven.

Klachten
De klachten die met voetreflexzonetherapie kunnen worden behandeld zijn zo uiteenlopend dat het ondoenlijk is om een volledige lijst op te sommen. In principe kunnen alle ziektes en klachten er door verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Om een indruk te geven, volgt hier enkele voorbeelden van klachten die met voetreflexzonetherapie goed te behandelen zijn.
– Orgaanklachten zoals problemen met de maag, darmen, galblaas, lever, nieren, longen enzovoort;
– Klachten veroorzaakt door (hormoon)klieren als menstruatie- en overgangsklachten, hyper- of hypoglycemie, schildklierproblemen enz;
– Problemen met het bewegingsapparaat als rug- en spierklachten, gewrichtsklachten, houdingproblemen en blessures van allerlei aard;
– Stress, oververmoeidheid, burn-out, klachten van psychische aard;
– Huidproblemen als acné, eczeem, psoriasis, enz;
– Allerlei vage klachten die men niet goed weet te plaatsen.

Voetreflexzonebehandeling

Eerste consult
Tijdens het eerste consult wordt uitgebreid ingegaan op de klachten. De therapeut stelt allerlei vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard van de problemen. Vaak bestaat er een samenhang tussen klachten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Voetreflexzonetherapie is door haar holistische benadering bedacht op deze samenhang.

Na het vraaggesprek volgt een ontspannend voetbad met etherische olie en een voetmassage, waarbij de cliënt aan de handen van de therapeut kan wennen en de therapeut een eerste indruk van de voeten krijgt.
Vervolgens worden de diverse reflexzones onderzocht. Van alle informatie wordt aantekeningen gemaakt. Wanneer cliënt en therapeut tot overeenstemming komen, wordt een vervolgafspraak gemaakt, waarna een behandelplan wordt opgesteld.

Vervolgbehandeling
Een voetreflexzonebehandeling duurt gemiddeld vijf kwartier en bestaat uit
drie onderdelen:
1. Een voetenbad met etherische olie. Tijdens het voetbad stelt de therapeut vragen over de ontwikkeling van de klachten sinds het laatste consult. Zonodig wordt het behandelplan bijgesteld.
2. Een algemene massage van de voeten om:
– ontspanning tot stand te brengen;
– emotionele ontlading bewerkstelligen;
– algehele conditie verbeteren.
3. De eigenlijke behandeling van de reflexzones.

 Aanvulling
Als klachten zijn ontstaan door bepaalde voedingsgewoonten, kan de voetreflexzonebehandeling worden aangevuld met voedingsadviezen en/of het advies krijgen om voedingssupplementen te gaan gebruiken.

Duur
Het aantal consulten verschilt per cliënt en is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten. Sommige cliënten reageren direct op een behandeling. Anderen ervaren pas na drie of vier keer enig resultaat. Een aandoening die al lange tijd bestaat, heeft meer tijd nodig om te genezen dan een aandoening waarvan men nog maar kort last heeft.
Minimaal moet men rekenen op zes behandelingen, één soms twee keer per week. Is er dan nog geen reactie, dan is het lichaam mogelijk ongevoelig voor deze therapie. Bijvoorbeeld ten gevolge van het gebruik van zware medicijnen of een psychische gesteldheid die de prikkel blokkeert. Zolang de reacties positief zijn, heeft het zin de behandeling voort te zetten.

Onderhoud
Cliënten die na een complete behandeling herhaling van de klachten willen
vermijden, kunnen kiezen voor de zogenaamde onderhoudsconsulten.
Ook mensen zonder acute klachten kunnen door een regelmatige
voetreflexbehandeling het lichaam helpen in balans te blijven. Zo kan men
voorkomen dat kleine onevenwichtigheden problemen gaan geven.

Baby’s en kinderen
Voetreflexzonetherapie is geschikt voor iedereen: van 0 tot 80 en ouder. Baby’s en kinderen ervaren het masseren van de voeten als heel prettig. Het is ontspannend en rustgevend. Baby’s en hele kleine kinderen krijgen de massage bij de vader of moeder op schoot. De ouders krijgen aanwijzingen hoe ze hun kind zelf een eenvoudige massage kunnen geven.

Complementair
Voetreflexzonetherapie is een veilige therapie en werkt complementair. Dat betekent dat het een aanvulling en ondersteuning is op de behandeling die door de huisarts of specialist wordt gegeven. Als de huisarts of specialist een klacht niet behandelt, kan men door de voetreflexzonetherapeut het advies krijgen (opnieuw) een afspraak met de huisarts te maken om bepaalde ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Leave a Reply